Privaatsuspoliitika

Loe kuidas kasutame sinu andmeid.

1. Mis otstarbel kasutatakse e-maili aadressi ja nime?

Kodaniku e- meili kasutatakse hiljem talle arve saatmiseks. Nimi kirjutatakse arvele.

2. Mis otstarbel kasutatakse elukohaandmeid?

Elukoha andmeid kasutatatkse kodanikule arve väljastamisel (igakuuliselt).

3. Millistele kolmandatele osapooltele neid andmeid edasi antakse ja mis eesmärgil, kui üldse?

Kolmandatele osapooltele andmeid ei väljastata välja arvatud kui kodanik tuleb anda kohtusse mõjuval põhjusel.